TORK SPUSTIL INFORMAČNÚ PLATFORMU BEZPEČNE V PRÁCI NA PODPORU PRACOVNÍKOV STRAVOVACÍCH SLUŽIEB

Spoločnosť Tork v reakcii na pandémiu choroby COVID-19 spustila novú informačnú platformu Bezpečne v práci. Jej cieľom je pomôcť firmám a kľúčovým zamestnancom starať sa o seba, aby zostali zdraví. Príručka spoločnosti Tork Bezpečne v práci je internetový zdroj aktuálnych hygienických poznatkov s odporúčaniami pre firmy. Ako svetový líder v profesionálnej hygiene ponúka spoločnosť Tork skúsenosti a rady založené na desaťročiach praxe obohatené o najnovšie odporúčania pre verejné zdravie, aby firmám pomohla zabrániť šíreniu patogénov a ochrániť zdravie ich zamestnancov.

Súčasťou tejto snahy je aj vytvorenie manuálu Tork Bezpečne44 v práci: Príručky pre stravovacie služby v čase COVIDu-19, ktorá má prevádzkovateľov stravovacích služieb uistiť, že ich režim upratovania a opatrenia týkajúce sa bezpečnosti zamestnancov budú v súlade s odporúčaniami verejných zdravotníckych orgánov, ako je Svetová zdravotnícka organizácia. Tork Bezpečne v práci: Príručka pre stravovacie služby v čase COVIDu-19 poskytuje prevádzkovateľom stravovacích zariadení rady a informácie na udržiavanie správnej hygieny rúk, osobnej hygieny a čistenie povrchov. Tork pripravuje ďalšie podklady a návody, ktoré majú odvetviu stravovacích služieb pomôcť zotaviť sa v najbližších mesiacoch zo škôd spôsobených pandémiou.

„Prevádzkovatelia stravovacích služieb museli rýchlo zmeniť svoje obchodné modely, aby sa prispôsobili pravidlám pre udržiavanie bezpečnej vzdialenosti,“ hovorí Hanneke Kuipers, marketingová riaditeľka pre sektor stravovacích služieb spoločnosti Essity. „Tork vytvoril manuál Bezpečne v práci: Príručku pre stravovacie služby v čase COVIDu-19, aby prevádzkovateľom pomohol prispôsobiť sa novým hygienickým normám. A to s vedomím toho, že zásady správnej hygieny rúk i osobnej hygieny sú prvoradé pri presviedčaní zákazníkov, že reštaurácie sú bezpečné. Teraz, aj v budúcnosti.“

Odporúčanie z Tork Bezpečne v práci: Príručky pre stravovacie služby v čase COVIDu-19 zahŕňajú:

  • Zásady správnej hygieny rúk pre pracovníkov v reštauráciách, vrátane spôsobov, ako zlepšiť ich dodržiavanie.
  • Rady na dodržiavanie osobnej hygieny pracovníkov v reštauráciách.
  • Odporúčania na správne čistenie a dezinfekciu povrchov v stravovacích zariadeniach, aby sa zabránilo šíreniu patogénov.
  • Odporúčania pre rozmiestnenie dávkovačov hygienických potrieb, vďaka čomu sa zlepší systém upratovania v reštauráciách.