TORK SPUSTIL INFORMAČNÚ PLATFORMU BEZPEČNE V PRÁCI NA PODPORU TOVÁRENSKÝCH PODNIKOV A KĽÚČOVÝCH PRACOVNÍKOV

Spoločnosť Tork v reakcii na pandémiu choroby COVID-19 spustila novú informačnú platformu Bezpečne v práci. Jej cieľom je pomôcť firmám a kľúčovým zamestnancom starať sa o seba, aby zostali zdraví. Príručka spoločnosti Tork Bezpečne v práci je internetový zdroj aktuálnych hygienických poznatkov s odporúčaniami pre firmy. Ako svetový líder v profesionálnej hygiene ponúka spoločnosť Tork skúsenosti a rady založené na desaťročiach praxe obohatené o najnovšie odporúčania pre verejné zdravie, aby firmám pomohla zabrániť šíreniu patogénov a ochrániť zdravie ich zamestnancov.

Súčasťou tejto snahy je aj vytvorenie manuálu Tork Bezpečne v práci: Príručky pre výrobný sektor v čase COVIDu-19, ktorá má spoločnostiam vyrábajúcim tovar základnej potreby pomôcť zaistiť, aby ich režim upratovania a opatrenia týkajúce sa bezpečnosti zamestnancov boli v súlade s odporúčaniami verejných zdravotníckych orgánov, ako je Svetová zdravotnícka organizácia. Tork Bezpečne v práci: Príručka pre výrobný sektor v čase COVIDu-19 poskytuje spoločnostiam rady a informácie, aby boli schopné svojim pracovníkom zaistiť bezpečnú a hygienickú prevádzku nielen počas pandémie, ale aj v bežnom režime.

„Výrobní zamestnanci neúnavne pracujú, aby ľuďom zabezpečili zásoby, ktoré v týchto ťažkých časoch potrebujú. Tork vytvoril manuál Bezpečne v práci: Príručku pre výrobný sektor v čase COVIDu-19 s cieľom pomôcť kľúčovým pracovníkom posilniť a rozšíriť postupy týkajúce sa upratovania aj bezpečný pohyb na pracovisku,“ hovorí Jenny Turnerová, marketingová riaditeľka pre sektor priemyslu spoločnosti Essity Professional Hygiene. „Uisťujeme prevádzkových manažérov, že im tieto expertné odporúčania pomôžu udržať ich prevádzky bezpečné a hygienické teraz aj v budúcnosti.“

Odporúčania z Tork Bezpečne v práci: Príručky pre výrobný sektor v čase COVIDu-19 zahŕňajú:

  • Zásady správnej hygieny rúk spolu s návodmi na zlepšenie ich dodržiavania.
  • Vylepšené zásady čistenia povrchov na zabezpečenie hygieny na pracoviskách vo výrobe.
  • Odporúčania pre preskúmanie štandardného prevádzkového poriadku vzhľadom na prijatie zásad bezpečnej vzdialenosti s alternatívnymi odporúčaniami pre prípady, keď dodržanie bezpečnej vzdialenosti nie je možné.