Stavby a rekonštrukcie rodinných domov pribúdajú, populárne sú opravy striech

V stavebníctve teraz panuje priaznivá situácia. Slováci sa púšťajú do stavebných úprav aj stavby z dôvodu lacných stavebných materiálov a výhodných možností financovania či už formou hypotéky alebo dotácií. Obdobie letných prázdnin je ideálne pre rekonštrukciu strechy.

Slováci sa vďaka priaznivej súhre niekoľkých faktorov púšťajú do stavby rodinných domov a k ich rekonštrukciám. „V tomto období zaznamenávame zvýšený záujem o rekonštrukcie striech. Okrem ceny je pre Slovákov dôležitým kritériom tiež rýchlosť a nenáročnosť výstavby,“ uvádza Jaroslav Nikodým zo spoločnosti Borga, ktorá sa zaoberá výrobou a montážou ľahkých strešných krytín. Z toho dôvodu sú práve ľahké oceľové krytiny trendom v oblasti rodinných domov aj chát. V porovnaní s klasickými krytinami sú tie plechové približne desaťkrát ľahšie, nezaťažujú teda toľko strešnú konštrukciu a sú vhodné aj na rekonštrukciu starších objektov. Dôležitým faktorom pri výbere strechy ale stále ostáva cena strešných krytín. Orientačnú čiastku vedia odhadnúť stavební špecialisti alebo nezávislé kalkulačky, ktoré sú zdarma dostupné na internete.

Opravu strechy je možné financovať z dotácií

V súčasnej priaznivej situácii nie je pre Slovákov nedostatok kapitálu rozhodujúcim kritériom. Existuje totiž niekoľko variantov možného a dostupného financovania rekonštrukcií aj výstavby rodinných domov. Na renováciu strechy sa často využívajú úvery zo stavebného sporenia, v prípade rekonštrukcie ide totiž spravidla o čiastky nižších hodnôt. Vo všeobecnosti platí, že úrok sporiteľne obvykle garantujú počas celej doby splácania a jeho výška sa odráža vo výške nasporených prostriedkov. K výhodným alternatívam financovania novej strechy je aj hypotéka. Jej výhodou sú nielen pomerne nízke úrokové sadzby, ale tiež možnosť splatiť celú požičanú čiastku na konci obdobia fixácie, ktoré je spravidla v horizonte piatich rokov. Ďalší možnosťou, ako financovať opravu strechy, je čerpanie štátnych dotácií v podobe programov na znižovanie energetickej náročnosti rodinných domov, medzi ktoré spadá aj rekonštrukcia strechy.

Spadnutý strom či víchrica? Poistné podmienky bývajú striktne stanovené

Po dokončení rekonštrukcie strechy je tiež na mieste premyslieť prípadné poistenie. „Práve škody na strechách a strešných konštrukciách či krytinách patria medzi najčastejšie nehody spôsobené počasím, ktoré majitelia domov musia často hradiť zo svojho vrecka,” vysvetľuje Nikodým. Vplyvy živlov, akými sú krúpy alebo víchrice, pritom bývajú pomerne jasne preukázateľné. Prejavujú sa obvykle lokálne vždy na viacerých objektoch v okolí, ich dôsledky sú zrejmé a s nárokovaním škody nebýva problém. Riziko víchrice býva vymedzené poistnými podmienkami a súvisí s rýchlosťou prúdenia vzduchu v mieste škody. Toto riziko ale nie je možné nárokovať napríklad na škody, ktoré vzniknú v dôsledku pádu stromu na dom. V tomto prípade ide o samostatné riziko pádu stromu. Z pohľadu poisťovní je strecha súčasťou rodinného domu a je možné ju pripoistiť v rámci poistenia celého domu. Nie je preto potrebné dávať za strechu samostatnú poistnú čiastku.