Spoločnosť Generica spustila nový web s on-line poradňou

Spoločnosť Generica, popredný výrobca doplnkov stravy, dnes oficiálne spustila špecializovaný portál s praktickou on-line poradňou. Nové webové stránky vynikajú originálnym dizajnom, ktorý obsahuje moderné interaktívne prvky. Vďaka nim sa stal web intuitívny a používateľsky príjemný. Vývoj webových stránok trval takmer štvrť roka.

Tvorba webových stránok spoločnosti Generica trvala od prvých grafických návrhov až po finálnu verziu takmer tri mesiace. Na vývoji sa podieľalo slovenské grafické štúdio TriM, ktoré zakomponovalo do dizajnu aj náročné interaktívne prvky. Návštevníci nájdu na internetových stránkach www.generica.sk okrem konkrétnych informácií o produktoch napríklad aj praktickú on-line poradňu. Tu môžu položiť farmaceutickým odborníkom najrôznejšie otázky a spätnú väzbu dostanú prostredníctvom e-mailu.

„Dizajn aj obsah nového webu je špeciálne navrhnutý tak, aby bol maximálne intuitívny a prehľadný. Návštevníci môžu na ňom nájsť všetko, čo potrebujú. Vďaka tomu sa rýchlo zorientujú v produktovej ponuke,“ uviedla Klara Minczinger, produktová manažérka spoločnosti Generica, ktorá sa už viac ako 16 rokov špecializuje na výrobu doplnkov stravy. „V prípade, že si ľudia nebudú vedieť s voľbou prípravku rady, môžu využiť špecializovanú on-line poradňu. Tá im poskytuje priestor klásť otázky špecialistom,“ dodala Minczinger.

Prostredníctvom špecializovaného webu hodlá spoločnosť Generica pravidelne informovať širokú verejnosť o možnostiach a zaujímavostiach zo sveta doplnkov stravy. Stránky zároveň obsahujú odkazy na dôležité zdravotnícke inštitúcie a sekciu so zaujímavými informáciami a článkami. Návštevníci portálu majú tiež možnosť pozrieť si video a fotografie z výrobných procesov.

„Novému webu dominuje interaktívna ľudská postava. Návštevník má možnosť kliknúť na oblasť tela, ktorú pociťuje ako problémovú. Vždy sa mu ponúkne riešenie vo forme vhodných prípravkov. Napríklad pri výbere položky pečeň sa návštevníkovi ponúknu produkty, ktoré ju pomáhajú chrániť,“ uviedla Eva Stanislavská, marketingová manažérka spoločnosti Generica. „Vzhľadom na naše pôsobenie v Českej republike spúšťame zároveň aj českú verziu webových stránok. V blízkej budúcnosti plánujeme sprevádzkovať tiež anglickú verziu a stále rozširovať stránky o nový obsah,“ dodala Stanislavská.