Platinová medaila pre Essity. Spoločnosť získala ocenenie za spoločenskú udržateľnosť

Spoločnosť Essity získala platinovú medailu od organizácie EcoVadis, ktorá posudzuje spoločenskú zodpovednosť firiem. Tento výsledok zaraďuje Essity medzi jedno percento tých najlepších zo všetkých hodnotených. Rebríček EcoVadis sa zostavuje na základe posúdenia širokej škály kritérií, vrátane environmentálnych, pracovných a ľudských práv a tiež etiky a udržateľnosti firemnej politiky. Každá spoločnosť je hodnotená z hľadiska veľkosti, umiestnenia a oblasti priemyslu.

„Essity patrí medzi svetové spoločnosti, ktoré kladú veľký dôraz na trvalo udržateľný rozvoj. Táto oblasť je základom všetkých našich aktivít, so zameraním na zlepšenie kvality života a zodpovedný prístup k výrobe a spotrebe. Sme presvedčení, že zákazníci náš zisk platinovej medaily od EcoVadis ocenia. Pozitívne výsledky auditov sú pre nás extrémne dôležité a sme radi, že naše úsilie vložené do CSR aktivít bolo ocenené,“ hovorí Wojciech Nizio, Regional Brand Activation Manager Essity.