Len dvaja z desiatich ľudí si umývajú ruky z ohľaduplnosti k ostatným. Ovplyvňuje to verejnosť aj firmy

Väčšina ľudí si dnes umýva ruky častejšie ako pred pandémiou COVID-19. Ale nie je to kvôli iným ľuďom. Nová štúdia značky Tork, patriaca do spoločnosti Essity, ukazuje, že skoro osem z desiatich respondentov si umýva ruky hlavne preto, aby ochránili seba. Svetový deň umývania rúk, ktorý si pripomíname 15. októbra, sa v tomto roku ponesie v duchu veľmi aktuálnej témy „Hygiena rúk pre všetkých“.

V súvislosti so Svetovým dňom umývania rúk zverejňuje Essity nové fakty o hygiene rúk zo svojho globálneho prieskumu o hygiene a zdraví, ktorý sa uskutočnil tento rok v júli. Z neho jednoznačne vyplýva, že COVID-19 mal veľký vplyv na ľudské správanie, v neposlednom rade aj na hygienu rúk. Dvaja ľudia z troch zmenili spôsob, akým si umývajú ruky, a 75 percent ľudí uviedlo, že si ruky umýva častejšie. Stačí to však?

Prečo si umývate ruky vy?

Hygiena rúk je v boji s infekčnými chorobami zásadná. Viac ako 10 000 ľudí po celom svete uviedlo, že hygienu rúk výrazne zlepšili. Napriek tomu 77 percent respondentov hovorí, že si umýva ruky len preto, aby sa sami ochránili. Väčšina oslovených si ruky umýva len v určitých situáciách, napríklad 78 percent tak robí potom, čo navštívili verejné miesto. Pred návštevou verejného miesta si oproti tomu ruky umýva len 38 percent respondentov. Ukazuje to, že ľudia sa snažia hlavne o to, aby sa sami nenakazili, než že by teoreticky mohli nakaziť ostatných.

„Hoci ľudia prejavujú v čase pandémie veľkú solidaritu s pracovníkmi v prvej línii, výsledky prieskumu ukazujú, že ešte máme priestor na zlepšovanie a mali by sme sa naučiť umývať si ruky aj s ohľadom na ostatných. Hygiena rúk je kľúčový nástroj pri snahe udržať  zdravie v rámci celej spoločnosti. Dúfam, že si budeme častejšie umývať ruky nielen počas pandémie, ale aj v budúcnosti,“ hovorí Carolyn Berlandová, PhD., Global Brand Innovation Manager zo spoločnosti Essity Professional Hygiene.

Hygiena rúk ovplyvňuje povesť firmy

Pri opätovnom otvorení zariadení a snahe prilákať späť zákazníkov sa úroveň hygieny stáva dôležitým faktorom ovplyvňujúcim to, či sa ľudia cítia bezpečne. Počas pandémie COVID-19 nároky na hygienické štandardy viditeľne vzrástli. V uvedenom prieskume šesť z desiatich respondentov odpovedalo, že sa zvýšili ich požiadavky na hygienu v reštauráciách a kaviarňach, a rovnaké percento sa cíti bezpečnejšie, ak pozná detaily o hygienických opatreniach vo verejných priestoroch.

Celkovo 81 percent respondentov čiastočne alebo úplne súhlasí s tvrdením „Očakávam, že verejné toalety a umyvárne zaistia bezpečné hygienické prostredie vo väčšej miere, než pred prepuknutím súčasnej pandémie.“
„Pre firmy, ktoré chcú prilákať zákazníkov späť, je kľúčová správna hygiena rúk, prístup k stojanom s hygienickými prostriedkami a dobrá komunikácia opatrení zavedených na prevenciu šírenia vírusu. Tie, ktoré sa s tým dobre vysporiadajú, to do budúcna posilní“ hovorí Carolyn Berland, PhD, Global Brand Innovation Manager zo spoločnosti Essity Professional Hygiene.