Kontrola strechy pred zimou: skontrolujte odkvapy a škáry a dodržiavajte zásady správneho vetrania

Zima páchala minulý rok na domoch škody. Väčšina poškodení sa týkala striech – najčastejšie dochádzalo k pádom cencúľov, či k škodám spôsobeným tiažou a zosuvmi snehu. Aj napriek tomu, že je zima ešte v nedohľadne, s prípravou strechy by mali majitelia objektov začať už v jeseni. Revíziou totiž musia prejsť strešné krytiny, konštrukcie, klampiarske prvky, odkvapy, ale aj tesnenie, strešné okná či vikieri. V nasledujúcom článku vám poradíme krok za krokom, ako strechu pred zimou dokonale zabezpečiť a minimalizovať tým prípadné škody.

Krok 1: Odkvap musí byť čistý, jeho spoje pevné

V prvom rade je pred zimou potrebné skontrolovať stav odtokového systému, ako sú odkvapové žľaby, zvody, spojky, kotlíky a ďalšie. V nich sa totiž usadzuje opadané lístie, machy a ďalšie nečistoty, ktoré zabraňujú odtoku vody. Dôsledkom toho následne odkvap v zime môže popraskať. Všeobecne platí, že odkvapy by sa mali čistiť aspoň dvakrát do roka. Na odstránenie zábran v odkvape môžu domáci majstri použiť vlastné ruky, silný prúd vody alebo špeciálnu teleskopickú tyč s čistiacimi koncovkami v podobe kefy a stierky. „Odkvapové systémy vyrobené z plechu sú prispôsobené tak, aby boli schopné odolávať počasiu. Sú teda ošetrené povrchovou vrstvou z polyesterové farby, ktoré zaisťujú dlhú životnosť a dobrú farebnú odolnosť. Údržba takého systému je potom jednoduchá a ekonomická,” vysvetľuje Jaroslav Nikodým zo spoločnosti Borga, ktorá okrem iného vyrába odkvapové systémy pre rodinné domy a oceľové haly. Nezabudnite rovnako skontrolovať, či sú spoje odkvapu pevné a tesné a či jednotlivé časti dobre nadväzujú. V opačnom prípade totiž môže voda pretekať či unikať a tým páchať škody na fasáde domu. Pri drsných a mrazivých zimách sa oplatí nainštalovať aj protizámrazové odkvapové systémy.

Krok 2: Pri krytine skontrolujte najmä škáry

Podceňovať sa nesmie ani kontrola strešnej krytiny. Pokiaľ je akokoľvek poškodená, uvoľnená alebo iným spôsobom neplní svoju funkciu, pusťte sa do jej neodkladnej opravy. V zime je nevyhnutné sneh zo strechy pravidelne zhadzovať, pretože inak narušuje jej stabilitu, zanáša zvody, zvyšuje riziko zatekania, dochádza ku korózii strešných prvkov a ničeniu strešných krytín. V prípade strešných tašiek skontrolujte najmä oplechované prvky, ktoré sa vyskytujú pri bočných spojoch, komínoch, strešných oknách a podobne. Vyčistite ich, aby sa na nich nevrstvili nečistoty a mohla po nich bez problémov odtekať voda. Oproti tomu ľahká krytina, ktorá sa obvykle vyskytuje na plochých strechách, nevyžaduje pred zimou žiadnu zvláštnu starostlivosť. „Ľahké krytiny zvyknú byť vybavené zvláštnou vodnou drážkou, ktorá zabraňuje vniknutiu dažďovej vody a snehu medzerami v mieste prekrytia jednotlivých profilov,” vysvetlil Jaroslav Nikodým.

Krok 3: V nadmorskej výške nad 600 metrov sú snehové zábrany povinnosťou

Nevyhnutnou súčasťou zaistenia strechy pred zimou je rovnako inštalácia protisnehových opatrení. Táto požiadavka sa však líši lokalitou. Pokiaľ dom stojí v nadmorskej výške do 400 metrov, zábrany nie sú potrebné. Vo výške nad 600 metrov nad morom už by však súčasťou každej strechy so sklonom nad 10 stupňov mali byť snehové zábrany, háky, zachytávače snehu, sneholomy, rozrážače snehu. V horských oblastiach, kde sneh zaťažuje strechy podstatne viac než v nížinách, sa oplatí zainvestovať aj do protisnehových tašiek. Pokiaľ sa na streche často vyskytuje ľad, je vhodné použiť háky. Sneholomy sa zase inštalujú častejšie na okraj strechy, obvykle nad vchodom do budovy. Všeobecne platí, že čím vyšší výskyt snehu, tým väčšie množstvo opatrení. Zábrany sa rozmiestňujú vždy rovnomerne po celej ploche strechy. Správna a funkčná inštalácia protisnehovej ochrany však vyžaduje splnenie prísnych parametrov, preto sa v tomto prípade oplatí využiť skôr pomoc odborníka.

Krok 4: V zime nevetrajte cez strešné okná

V zime sa tiež množstvo majiteľov sťažuje na zatekanie vody z prívalových dažďov či topiaceho snehu do podkrovných priestorov. Zabráni tomu kontrola stavu tesnenia na strechách. Takúto izoláciu nájdete napríklad okolo strešných okien alebo vikierov. Pozrite sa, či tesnenie nie je poškodené alebo sa na ňom netvoria huby či plesne, ktoré znižujú jeho funkčnosť. Zároveň je dobré ošetriť drevené strešné okná kvalitným náterom, aby boli ochránené pred vlhkosťou a nepriaznivými klimatickými javmi. S príchodom zimy sa radšej vyhnite vetraniu strešnými oknami či vikiermi. Nielen, že tým uľahčujete vstup snehu a vody do interiéru, ale tiež zvyšujete tepelné úniky, čo môže výrazne zaťažiť vašu peňaženku.

Krok 5: Až pätinu smrteľných úrazov tvorí pád zo strechy, dodržujte bezpečnosť

Pri samostatnej revízii a prípadných následných úkonoch buďte vždy maximálne obozretní. Pády zo strechy, prípadne prepad strechou kvôli prelomeniu krytiny, totiž podľa serveru bozpinfo.cz tvorí až pätinu smrteľných úrazov v Českej republike. Preto v prvom rade používajte ochranné bezpečnostné pomôcky a dodržiavajte bezpečné postupy. Pokiaľ sa pohybujete vo výške od 5 metrov nad zemou, rebrík už musí istiť druhá osoba. Pokiaľ prší, je hmla alebo vietor fúka silnejšie než 13 m/s, je práca na streche zakázaná. Zaistite tiež priestor pod strechou, ak by omylom k pádu naozaj došlo. Nič zo strechy nezhadzujte bez toho, aby ste si neoverili, že pod vami nikto nestojí.