Eurostat: Slovensko patrí do top trojky v priemernej rozlohe fariem, zaostáva v ich modernizácii

Kým v Európskej únii sa podľa najnovších údajov Eurostatu nachádza celkovo 10,8 miliónov poľnohospodárskych podnikov, na Slovensku ich existuje len 23,6 tisíc. Hoci sa Slovensko zaraďuje medzi krajiny s nízkym počtom poľnohospodárskych podnikov, vo veľkosti fariem patrí medzi tri krajiny s najväčšou priemernou veľkosťou fariem. Ich vybavenosť ale napríklad v porovnaní s Rakúskom zaostáva a slovenskí poľnohospodári preferujú skôr tradičné postupy. 

Slovensko patrí do top trojky v priemernej rozlohe fariem

Z aktuálneho výskumu Eurostatu, ktorý zmapoval európske poľnohospodárstvo, vyplýva, že v Európskej únii je celkovo 10,8 milióna poľnohospodárskych podnikov. Najviac z nich, 3,6 milióna, sa nachádza v Rumunsku. Medzi ďalšie krajiny s vysokým podielom fariem patrí Taliansko, Poľsko, Luxembursko alebo Spojené kráľovstvo. Hoci sa Slovensko zaraďuje medzi krajiny s nízkym počtom poľnohospodárskych podnikov, umiestnilo sa v prvej trojke krajín v priemernej veľkosti fariem. Viac ako 23 tisíc podnikov zaberá celkovú plochu 1,9 milióna hektárov. Priemerná plocha slovenských poľnohospodárskych podnikov tak dosahuje 80,7 hektárov, čo je jedna z troch najvyšších hodnôt spomedzi krajín Európskej únie. „Na Slovensku je poľnohospodárstvo tradičným a rozšíreným oborom. Z celkového počtu nami postavených hál ich 50 percent predstavujú poľnohospodárske haly, kde najvyšší podiel majú haly s rozlohou do 1000 metrov štvorcových,“ uviedol Petr Václavek zo spoločnosti Borga, ktorá okrem iného vyrába a montuje poľnohospodárske ocelové haly.

Poľnohospodárstvo je v Európe doménou starších manažérov

V Európskej únii pracuje 10,8 milióna ľudí v poľnohospodárskom sektore ako manažéri. Viac ako polovica z nich (približne 6 miliónov) je vo veku vyššom ako 55 rokov. Naopak, najvyšší podiel manažérov mladších ako 35 rokov má aktuálne Poľsko alebo Rakúsko. „Rozdiel medzi správaním slovenského a rakúskeho poľnohospodára je zrejmý. Pri prezentácii ponuky uprednostňujú Slováci tlačené podklady, kým v Rakúsku vyžadujú predstavenie prostredníctvom tabletu a inej modernej technológie,“ vysvetlil Petr Václavek zo spoločnosti Borga s tým, že inovatívne technológie sa premietajú aj do samotného fungovania podniku. „Na rakúskych farmách je veľmi rozvinutá technická infraštruktúra,“ dodal Václavek.

Väčšinu poľnohospodárskych prác v Európe zabezpečujú rodiny, Slovensko vybočuje

V európskom poľnohospodárstve je zamestnaných približne 22,2 milióna ľudí, z toho 9,5 milióna pracuje na hlavný pracovný pomer. Najviac poľnohospodárov zamestnaných na plný úväzok sa aktuálne nachádza v Poľsku, Rumunsku alebo Taliansku. Prieskum Eurosttau navyše zistil, že európske poľnohospodárstvo je charakteristické výpomocou rodinných príslušníkov. Z celkového počtu osôb zamestnaných v poľnohospodárstve predstavuje 20,2 milióna buď majiteľov podnikov alebo členov ich rodiny. V susednom Poľsku dokonca viac než 90 % objemu práce v poľnohospodárstve zabezpečujú rodiny. Na Slovensku je ale situácia opačná. V tuzemských poľnohospodárskych podnikoch pracuje len 27,6 % rodinných príslušníkov. Slovensko tak kraľuje rebríčku krajín s najnižším počtom rodinných pracovníkov.